Guide Dogs Cymru

When someone loses their sight, Guide Dogs Cymru is here to make sure they don’t lose their freedom as well.

Our team provides life-changing mobility services to adults, children and young people with sight loss throughout Wales.

We won’t rest until people who are blind or partially sighted can enjoy the same freedom of movement as everyone else.

If you’d like to know more about our services, or how you can help to make a difference by volunteering, fundraising, donating or campaigning, we’d love to hear from you.

By getting involved, you can be a life-changer.

Get in touch

Call our Guide Line to speak to an expert who can provide information and advice for yourself, your child or a family member. We are open 9am-5pm, Monday to Friday.

0800 781 1444

Guide Dogs Cymru

Pan gollir golwg, mae Guide Dogs Cymru yma i sicrhau na chollir rhyddid hefyd.

Mae ein tim yn darparu gwasanaethau sydd yn newid bywydau oedolion, plant a phobl ifanc â cholled golwg ledled Cymru.

Fyddwn ni ddim yn gorffwys nes y gall pobl ddall a rhannol ddall fwynhau’r un rhyddid i symud â phawb arall.

Os hoffech chi wybod rhagor am ein gwasanaethau, neu sut y gallwch wneud gwahaniaeth trwy wirfoddoli, codi arian, gwneud rhodd neu ymgyrchu, hoffwn glywed oddi wrthoch.

Trwy gymryd rhan, gallwch newid bywydau.

Cysylltu â ni

Ffoniwch y Guide Line i siarad ag arbenigwr a all ddarparu gwybodaeth a chyngor i chi, eich plentyn neu aelod o’ch teulu. Rydyn ni ar agor 9yb-5yh, dydd Llun i ddydd Gwener.

0800 781 1444