Cymru community team


Here to help 

Our team in Wales is here to help people with sight loss live the life they choose. We cover all of Wales and offer a range of services for adults and children with visual impairment. These include guide dogs, buddy dogs, life skills, sighted guiding and information and advice.

If we can support you or someone you know, or you'd like to know more about how you can get involved through volunteering or fundraising, please get in touch on 0800 781 1444 or via information@guidedogs.org.uk.

Tîm cymunedol Cymru

Yma i helpu

Mae tîm Cymru yma i helpu pobl â cholled golwg i fyw bywyd fel y mynnent. Rydyn ni’n gweithio ledled Cymru ac yn cynnig ystod o wasanaethau i oedolion a phlant â nam ar y golwg, gan gynnwys cŵn tywys, cŵn bydi, sgiliau byw, tywys â golwg, gwybodaeth a chyngor.

Os gallwn roi cefnogaeth i chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod, neu os hoffech chi wybod rhagor am wirfoddoli neu godi arian i ni, ffoniwch 0800 781 1444 neu ebostiwch information@guidedogs.org.uk.