Guide Dogs Cymru community team


The Cymru Community Team provides support and advice for clients, volunteers and staff within Wales. Our technical staff are based throughout Wales delivering mobility through the guide dog service and other mobility services such as My Sighted Guide and the children and young people's service.

We have around 260 guide dog owners at any time.

In order to live a full life and contribute to a local community, people need to be able to get around on their own. At Guide Dogs we're in the business of making sure that people who are blind or partially sighted do not lose this vital ability.

The Cymru Community Team is here to help. If we can't help you directly, we'll do what we can to work with other service providers in the area to meet your needs.

So if you think we can help you or someone you know, or you'd like to know more about how you can support our work through volunteering or fundraising, just call, write or visit our office.

We look forward to hearing from you.

Get in touch

Cymru Community Team, Guide Dogs, Building 3, Eastern Business Park, Wern Fawr Lane, St Mellon's, Cardiff, CF3 5EA

0345 1430195

Tîm Cymru - yma i helpu

Mae Tîm Symudedd Cymru yn rhoi cefnogaeth a chyngor i gwsmeriaid, gwirfoddolwyr a staff yng Nghymru. Mae gennym staff technegol ledled Cymru yn darparu cŵn tywys a gwasanaethau symudedd eraill megis My Sighted Guide a’r gwasanaeth i blant a phobl ifanc.

Mae gennym tua 260 o berchnogion ci tywys.

I fyw bywyd llawn, a chyfrannu at gymuned leol, mae angen y gallu i symud o gwmpas yn annibynnol. Mae Guide Dogs wrthi’n sicrhau nad yw pobl ddall neu rannol ddall yn colli’r gallu hanfodol hwn.

Mae Tîm Symudedd Cymru yma i helpu. Os nad yw’n bosibl i ni i roi cymorth uniongyrchol, gwnawn ein gorau glas i weithio gyda darparwyr gwasanaethau eraill yn yr ardal i gwrdd â’ch anghenion.

Felly os allwn ni roi cymorth i chi, neu rywun rydych yn ei adnabod, neu os hoffech chi wybod rhagor am gefnogi ein gwaith trwy wirfoddoli neu godi arian, gallwch ffonio, ysgrifennu neu ymweld â’n swyddfa.

Edrychwn ymlaen at glywed oddi wrthoch chi.